Plani i arsimimit gjithëpërfshirës në shkollën fillore të Kernanit (SCEP)

Kernan Elementary 2023-2024 SCEP Plan