Plani i arsimimit gjithëpërfshirës në shkollën fillore të Kernanit (SCEP)

Plani SCEP 2022-2023