Na kontakt

Cynthia DeDominick, drejtoreshë
Koordinatori DASA
Telefoni: 315.792.2185
Fax: 315.792.2187

Infermiere: 315.368.6764

Qendra Shëndetësore e Shkollës: 315.368.6777