Na kontakt

SHKOLLA FILLORE KERNAN

Fotografia e Dominik Timpanos, drejtor i fillores Kernan

Dominik Timpano / Drejtor

Fotografia e shkollës Kernan

Koordinatori DASA

929 York St, Utica, NY 13502

Telefoni: 315.792.2185
Faks: 315.792.2187
Infermiere: 315.368.6764
Qendra Shëndetësore e Bazuar në Shkollë: 315.368.6777