Prova e plumbit të Kernanit

Ju lutem kliko në link-ët më poshtë për informacionin e testimit të plumbit në shkollën fillore të Kernanit:

Rishpling informacione për testimin e plumbit