Udhëtimi në terren i klasës së tretë për të përshpejtuar kompleksin sportiv