Kalendari elementar i Kernanit

Zgjidh kalendarët shtesë për të shfaqur ngjarjet e tyre:
Kalendarët e zgjedhur (kliko për të deselect):

Qershor 2023 Jun 2023

Zgjidh Kalendarët:
E diel
E hënë
E martë
E mërkurë
E enjte
E premte
E shtunë
1

1 qershor e enjte

2

2 qershor e premte

3

3 qershor e shtunë

4

4 qershor e diel

5

5 qershor e hënë

6

6 qershor e martë

Fillore e Kernanit

Udhëtimi në fushë i klasës së 6-të

E martë, 6 qershorngjarje gjithëditore

Shto eventin në kalendarin tim

Fillore e Kernanit

Udhëtimi në terren i klasës së tretë

E martë, 6 qershor @ 9:30 am - 10:00 am

Shto eventin në kalendarin tim

7

7 qershor e mërkurë

Fillore e Kernanit

Data e shiut - Udhëtimi në fushë i klasës së 6-të

E mërkurë, 7 qershorngjarje gjithëditore

Shto eventin në kalendarin tim

Fillore e Kernanit

Vitrinë kulturore

E mërkurë, 7 qershor @ 5:00 pm - 18:30

Shto eventin në kalendarin tim

8

8 qershor e enjte

Fillore e Kernanit

Dita e Vlerësimit (K-6 Inservice 1/2 Day)

E enjte, 8 qershorngjarje gjithëditore

Shto eventin në kalendarin tim

Fillore e Kernanit

1/2 DITA - 12:00 pm Shkarkimi

E enjte, 8 qershorngjarje gjithëditore

Shto eventin në kalendarin tim

9

9 qershor e premte

10

10 qershor e shtunë

11

11 qershor e diel

12

12 qershor e hënë

13

13 qershor e martë

14

14 qershor e mërkurë

Fillore e Kernanit

Dita e Vlerësimit (K-6 Inservice 1/2 Day)

E mërkurë, 14 qershorngjarje gjithëditore

Shto eventin në kalendarin tim

Fillore e Kernanit

1/2 DITA - 12:00 pm Shkarkimi

E mërkurë, 14 qershorngjarje gjithëditore

Shto eventin në kalendarin tim

15

15 qershor e enjte

Fillore e Kernanit

Ceremonia e transferimit në kopshtin e fëmijëve

E enjte, 15 qershor @ 10:00 am - 10:30 am

Shto eventin në kalendarin tim

16

16 qershor e premte

17

17 qershor e shtunë

18

18 qershor e diel

19

19 qershor e hënë

Fillore e Kernanit

Qershori (pa shkollë)

E hënë, 19 qershorngjarje gjithëditore

Shto eventin në kalendarin tim

Fillore e Kernanit

S'KA SHKOLLË

E hënë, 19 qershorngjarje gjithëditore

Shto eventin në kalendarin tim

20

20 qershor e martë

Fillore e Kernanit

Ceremonia e zhvendosjes në klasën e 6-të

E martë, 20 qershor @ 10:00 am - 10:30 am

Shto eventin në kalendarin tim

21

21 qershor e mërkurë

22

22 qershor e enjte

23

23 qershor e premte

Fillore e Kernanit

Përfundon periudha e kartës së raportit

E premte, 23 qershorngjarje gjithëditore

Shto eventin në kalendarin tim

Fillore e Kernanit

Dita e fundit për të gjithë studentët

E premte, 23 qershorngjarje gjithëditore

Shto eventin në kalendarin tim

Fillore e Kernanit

Dita e fundit për studentin - Half Day 12:00pm Shkarkimi

E premte, 23 qershorngjarje gjithëditore

Shto eventin në kalendarin tim

24

24 qershor e shtunë

25

25 qershor e diel

26

26 qershor e hënë

27

27 qershor e martë

28

28 qershor e mërkurë

29

29 qershor e enjte

30

30 qershor e premte