Njerëzit elementarë të Xhonsit

MARINA ACETO

MËSUES

JULIE ACQUAVIVA

ARSIMI SPECIAL

LISA ALMY

MËSUES

XHUZEPE BATISTA

EDUKA FIZIKE

EMILI BAVOLAK

MËSUES

GREGORY BROCKWAY JR.

MUS-INSTRUM K-12

MARIAH BATLER

DËGJIMI I TË FOLURIT

FRANK CALHOUN

MËSUES

COLLEEN CIECKO

MËSUES

ENDRJU KLIFORD

MUS-VOCAL K-12

MERI ANN TON

AIS DUKE LEXUAR TCHR

KARRI CRANDALL

KOPSHTI

MERI DEPALMA

MËSUES

SHERRY DRAKE

MËSUES

BONNIE FAZIO

MËSUES

MAJKËLL FERRIS

ARSIMI SPECIAL

KRISTEN GAGNON

LIBRARIA-MEDIA

SUZANA GAZZILLI

EDUKA FIZIKE

GRANTI I KAJLËS

ARSIMI SPECIAL

SARA GRIN

ARSIMI SPECIAL

DENISA GRIBANOF

MËSUES

DANIELA GROGAN

ARSIMI SPECIAL

TRICIA HUGHES

PRINCIPAL-ELEM

MEGAN KLAUSNER

MËSUES

ANE LATSHOU

DËGJIMI I TË FOLURIT

MELISA MARRIS

KOPSHTI

MELODY MCCOY

MËSUES

SARAH MINEO

MËSUES

LOREN KOSITËSET

TERAPIA FIZIKE

MARIA ROSE NOONAN

PUNONJËS SOCIAL

XHENIFERI NOTI-GERSTNER

AIS DUKE LEXUAR TCHR

PARIS PEARSON

PUNONJËS SOCIAL

LISA PINTO

MËSUES

MELISA SAWANEKU

LEHTËSUES I AIS-SË

KARRI TOMASI

MËSUES

HOI TOOMEY

KOPSHTI

XHOZEF JOZO

ARSIMI SPECIAL

LISA ZANIEWSKI

LEHTËSUES I AIS-SË