PTA Logo

Mbledhjet e PTA-së 

Takime të planifikuara të PTA-së për Vitin Shkollor 2022-23

Të gjitha mbledhjet janë në 3:45 në Bibliotekë:

● 11 tetor
● Nov.1
● Dec.13
● Jan.9
● Feb.14
● Mar.14
● Apr.4
● Maj9
● Jun.13 

Oficerë të PTA-së për vitin 2022 - 2023

  • President - Aleksis Kuper
  • Zëvendëspresident - Beka Svalgin
  • Thesari - Kara Evans
  • Sekretarja Daniela Uajtli

Bashkohu me PTA-në tonë

Për pyetje rreth bashkimit ose për t'u përfshirë në PTA, ju lutemi dërgoni email HRJonesPTA@gmail.com

Dokumentim informativ i Jones PTA