Synimet & misioni

Hugh R. Jones

Deklarata e misionit

Shkolla fillore Hugh R. Jones, në partneritet me nxënësit, prindërit dhe komunitetin e saj, i ofron çdo nxënësi mundësinë për të arritur një arsimim superior, duke ofruar mësim cilësor dhe duke sfiduar përvojat e të mësuarit, në një mjedis të sigurt dhe të rregullt, i cili do të nxisë mësimin gjatë gjithë jetës dhe qytetarinë e përgjegjshme.

Deklarata e vizionit

Çdo student është duke arritur në potencialin e tij maksimal në një mjedis të angazhuar, frymëzues dhe sfidues të të mësuarit.

Zotim

Në filloren Jones, ne duam që nxënësit tanë të:

  • Ji i respektueshëm
  • Ji i përgjegjshëm
  • Të jemi të sigurt
  • Ji i gjelbër
  • Të jem në krye të mësimit