Testimi kryesor i Xhonsit

Ju lutem kliko në lidhjet më poshtë për informacionin e testimit të Hju R. Xhonsit në shkollën fillore:

Riaftësimi i informacioneve të testimit të plumbit