Shtëpia e hapur e shkollës fillore Martin Luther King Jr.

Ju lutemi bashkohuni me ne për të eksploruar shkollën tonë dhe për të takuar stafin tonë më 13 shtator 2023, nga ora 5:30-7:30 PM. Për një version PDF të këtij njoftimi, ju lutemi përdorni linkun më poshtë.

MLK Elementary Open House Flyer