Plani i arsimit gjithëpërfshirës në shkollën fillore MLK (SCEP)

Plani SCEP 2022-2023