Pjesëmarrja në veprimtaritë atletike të distriktit të shkollës së qytetit të Uticës

Si kujtim, në vijim do të zbatohen rreptësisht për të gjitha ngjarjet atletike të distriktit të shkollës së qytetit të Uticës: 

 • Të gjithë nxënësit e shkollës fillore dhe të mesme duhet të jenë me një prind/kujdestar ose të rritur në mënyrë që të ndjekin veprimtaritë sportive.  
 • Nuk do të ketë asnjë pranimi pas gjysmës së lojës.  
 • Pasi të largoheni nuk do të lejoheni të hyni përsëri.  
 •  Bordi miratoi Kodin e Sjelljes të Qarkut të Shkollës së Qytetit të Uticës, zbatohet gjatë të gjitha veprimtarive jashtëshkollore dhe atletike. 

Seksioni III i N.Y.S.P.H.S.A.A. Kodi i Sjelljes/Etikës:

 1. Drejtoji të gjitha energjitë për të inkurajuar ekipin tënd. 
 2. Shmangni veprimet që fyejnë ekipet që vizitojnë ose lojtarët individualë. 
 3. Trego vlerësim për lojën e mirë nga të dyja skuadrat. 
 4. Mëso rregullat e lojës që të jesh një spektator më inteligjent. 
 5. Trajtoji të gjitha skuadrat e vizitave në një mënyrë që do të prisje të trajtoheshe. 
 6. Pranoni gjykimin e trajnerëve dhe zyrtarëve. 
 7. Nxiti spektatorët e tjerë të marrin pjesë në frymën e një sporti të mirë. 
 8. Ji pozitiv. 

Go Raiders!!! 

Për një version PDF të pjesëmarrjes në veprimtaritë atletike ju lutemi klikoni këtu.