Synimet & misioni

Misioni ynë

Shkolla e Mesme John F. Kennedy do të ofrojë një mjedis pozitiv dhe angazhues të të mësuarit, ku të gjithë studentët do të respektohen, fuqizohen, dhe do të ofrojnë një bazë të fortë për suksesin e tyre të ardhshëm shoqëror dhe akademik.

Kontet e karakterit Kennedy