Media bibliotekash

Mirë se erdhët në Bibliotekën e Shkollës së Mesme Xhon F. Kenedi!

Znj. Laino, Asistente e Bibliotekës

Telefoni i bibliotekës - (315)368-6659 

Periudha e qarkullimit të librit është 2 javë me një opsion rinovimi.

DVD-të mund të nënshkruhen të premten për kohëzgjatjen e fundjavës.

Nëse jeni duke kërkuar për një artikull që ne nuk e kemi, ju lutemi të shihni bibliotekarin për të gjeneruar një InterLibraryLoan.