Informacione për Repartin Atletik

Dejv Minikozzi

Drejtues atletik
(315) 368-6684
dminicozzi@uticaschools.org

Vinsent Perrotta

Drejtor i Edukimit Fizik dhe Atletikës
(315) 368-6950
vperrotta@uticaschools.org

Dokumentet e atletikës JFK