Njerëz elementarë të Hjuzit

XHESIKA BARTH

MËSUES

SHERIL BATEMAN

MËSUES

MERI BELDEN

PRINCIPAL-ELEM

SHELBY BOHLING

ARSIMI SPECIAL

GREGORY BROCKWAY JR.

MUS-INSTRUM K-12

KARA BËRNS

MËSUES

XHESIKA ÇARLS

MËSUES

MAJKËLL KLARK

MËSUES

LILY CORATHERS

MUS-VOCAL K-12

SUZANA CRUGER

MËSUES

KAJLA DeANGELO

ARSIMI SPECIAL (KLASA 6)

ALISON ECCLESTON

LIBRARIA-MEDIA

KRISTINA EDIK

MËSUES

XHON FRELI

MUS-INSTRUM K-12

ALLISON GATES

OCCTHER

ERIKA JALONAKU

PUNONJËS SOCIAL

SARAH JONES

DËGJIMI I TË FOLURIT

FALLON KEM

DËGJIMI I TË FOLURIT

SHANNON KOPCZA

TERAPIA FIZIKE

MELANIE LYNCH

ARSIMI SPECIAL

KERRIS MAYA

MËSUES

KATHLEEN MAYCOCK

DËGJIMI I TË FOLURIT

MELINDA MCCABE

KËSHILLA PËR UDHËHEQJE

CELESTINE MCNEAL

BASHKËSI PRINDËRSH

ANTONI MUKURIO

EDUKA FIZIKE

COREY MULLIN

ARSIMI SPECIAL

VIKTORIA MUTH

KOPSHTI

AMBER OLMSTEAD

MËSUES

MARIA POST

LEHTËSUES I AIS-SË

RUTH PUTNI

TERAPIA FIZIKE

GARA KIMBERLY

MËSUES

SARA REALS

ART MËSON K-12

CAITLIN RECCHIO

OCCTHER

JACQUELINE RUCKERT

ARSIMI SPECIAL

MEREDITH SALISBURY

PUNONJËS SOCIAL

BOBBIE SCHULTZ

ARSIMI SPECIAL

CHARISSE SMITH

AIS DUKE LEXUAR TCHR

ANI SOJDA

MËSUES

GENNARO SPINA

MËSUES

PROVA XHILLIANE

ARSIMI SPECIAL

JERONIMI TINE

EDUKA FIZIKE

TAYLOR TORCHIA

PSIKOLO SHKOLLA

SARA TOTARO

OCCTHER

BESIMA VUKOVIÇ

ARSIMI SPECIAL

NGROHTËSI

KOPSHTI