Synimet & misioni

Shkolla fillore John F. Hughes

Deklarata e misionit

... të sigurojë popullsinë tonë të ndryshme të studentëve me një arsim të cilësisë së lartë në një mjedis të sigurt andorderly shkollë. Studentët do të angazhohen në mësime që pasqyrojnë aftësitë e të mësuarit të shekullit të 21-të. Ata kanë njohuritë dhe kompetencat e nevojshme për të qenë kolegji dhe karriera gati.

Vizioni ynë shkollor: Për të krijuar një komunitet të sigurt e të respektueshëm nxënësish, ku arritjet e arsimimit vlerësohen dhe shpërblehen.