Prova e plumbit herkimer

Ju lutem kliko në lidhjet më poshtë për informacionin e testimit të përgjithshëm të shkollës fillore Herkimer:

Riaftësimi i informacioneve të testimit të plumbit

Këtu është dokumenti nga Guvernatori çë kemi në lidhje me testimin e plumbit:

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-landmark-legislation-test-drinking-water-new-york-schools-lead