Të pranishëm në veprimtaritë atletike të UCSD

Si kujtim, në vijim do të zbatohen rreptësisht për të gjitha ngjarjet atletike të distriktit të shkollës së qytetit të Uticës: 

 • Të gjithë nxënësit e shkollës fillore dhe të mesme duhet të jenë me një prind/kujdestar ose të rritur në mënyrë që të ndjekin veprimtaritë sportive.  
 • Nuk do të ketë asnjë pranimi pas gjysmës së lojës.  
 • Pasi të largoheni nuk do të lejoheni të hyni përsëri.  
 •  Bordi miratoi Kodin e Sjelljes të Qarkut të Shkollës së Qytetit të Uticës, zbatohet gjatë të gjitha veprimtarive jashtëshkollore dhe atletike. 

Seksioni III i N.Y.S.P.H.S.A.A. Kodi i Sjelljes/Etikës:

 1. Drejtoji të gjitha energjitë për të inkurajuar ekipin tënd. 
 2. Shmangni veprimet që fyejnë ekipet që vizitojnë ose lojtarët individualë. 
 3. Trego vlerësim për lojën e mirë nga të dyja skuadrat. 
 4. Mëso rregullat e lojës që të jesh një spektator më inteligjent. 
 5. Trajtoji të gjitha skuadrat e vizitave në një mënyrë që do të prisje të trajtoheshe. 
 6. Pranoni gjykimin e trajnerëve dhe zyrtarëve. 
 7. Nxiti spektatorët e tjerë të marrin pjesë në frymën e një sporti të mirë. 
 8. Ji pozitiv. 

Go Raiders!!! 

Për një version PDF të pjesëmarrjes në veprimtaritë atletike ju lutemi klikoni këtu.