Na kontakt

Znj. Heather Galinski, Drejtoreshë
Koordinatori DASA

Zyra kryesore: 315.368.6815
Fax: 315.724.7242

Znj. Dziniç
Infermiere: 315.386.6803