Rreth nesh

Znj. Heather Galinski
Drejtori
Koordinatori DASA

Zyra kryesore: 315-368-6815
Fax: 315-724-7242

Znj. Dziniç
Infermiere: 315-386-6803

Ardhja e përditshme është në 8:55 - 9:05am
Shkarkimi fillon në orën 15:00