Kalendari elementar Albany

Zgjidh kalendarët shtesë për të shfaqur ngjarjet e tyre:
Kalendarët e zgjedhur (kliko për të deselect):

Gusht 2023 Aug 2023

Zgjidh Kalendarët:
E diel
E hënë
E martë
E mërkurë
E enjte
E premte
E shtunë
1

1 gusht e martë

2

2 gusht e mërkurë

3

3 gusht e enjte

4

4 gusht e premte

5

5 gusht e shtunë

6

6 gusht e diel

7

7 gusht e hënë

8

8 gusht e martë

9

9 gusht e mërkurë

10

10 gusht e enjte

11

11 gusht e premte

12

12 gusht e shtunë

13

13 gusht e diel

14

14 gusht e hënë

15

15 gusht e martë

16

16 gusht e mërkurë

17

17 gusht e enjte

18

18 gusht e premte

19

19 gusht e shtunë

20

20 gusht e diel

21

21 gusht e hënë

22

22 gusht e martë

23

23 gusht e mërkurë

24

24 gusht e enjte

25

25 gusht e premte

26

26 gusht e shtunë

27

27 gusht e diel

28

28 gusht e hënë

29

29 gusht e martë

30

30 gusht e mërkurë

31

31 gusht e enjte