Synimet & misioni

Deklarata e misionit të shkollës Albany

Shkolla Fillore Albany do të sigurojë një mjedis të sigurt dhe të respektueshëm duke siguruar të gjithë nxënësit të arrijnë potencialin e tyre të plotë për të përmbushur programin rigoroz duke përdorur aftësitë e shekullit të 21-të dhe teknologjinë në rritje nëpërmjet punës me prindërit dhe komunitetet për t'u bërë karrierë dhe kolegj gati.