Familje

Mbrojtja e studentëve në Internet është misioni ynë

Distrikti Shkollor i Qytetit të Uticës ka qenë një distrikt kryesor shkollor për shumë vite në fushën e teknologjisë dhe përdorimin e shërbimeve online.

Ne marrim masa serioze për mbrojtjen e studentëve. Disa nga sistemet që përdorim në kryerjen e kësaj detyre janë:

Ne gjithashtu po përdorim G-Suite Për Arsim. E-mail-et tona dhe Google Docs janë plotësisht të mbrojtura sipas marrëveshjes Google Apps for Education. Studentët janë të mbrojtur vetëm duke pasur aftësinë për të dërguar email brenda domenit të shkollës sonë. Ata nuk mund të dërgojnë ose të marrin e-mail nga njësitë e jashtme, përveç nëse janë të autorizuara nga Departamenti i Teknologjisë së Informacionit.

Nëse dëshironi të mësoni më shumë rreth Google Apps for Education dhe sigurisë së informacionit të studentit tuaj online ju lutem vizitoni faqen e tyre në Google For Education

Këtu është Siguria e të Dhënave, Transparenca, & Privatësia. Google Apps for Education nëse jeni të interesuar

Nëse keni pyetje, ju lutemi të ndjeheni të lirë për të kontaktuar Departamentin e IT të Distriktit të Shkollave të Qytetit të Uticës.