Çmimet e stafit për janarin nga Shkolla e Kolombit

U.C.S.D. Staff Awards për janar, nga Shkolla Columbus. 

Edukatorja e muajit znj. Evolo dhe punonjësja e muajit Z. Ruso.