Shkolla fillore e Kolombit

Znj. Elizabeta Gerling
Drejtori
Koordinatori DASA
egerling@uticaschools.org
Zyra kryesore: 315.368.6520
Faks kryesor: 315.792.2014

Ngjarjet e ardhshme

MAJ
17

Kjo është një ditë dëbore e papërdorur në të gjithë distriktin. Megjithatë, Shkolla Columbus është ende në seancë ...

Ky sajt jep informacione duke përdorur PDF, vizitoni këtë link për të shkarkuar softuerin Adobe Acrobat Reader DC.