Asamblestja Marianne Buttonschon vjen në klasën e z. Pagliaro

Gruaja e asamblesë Marianne Buttonschon vjen në klasën e z. Pagliaro për t'i lexuar dhe për t'i mësuar ata rreth rritjes së domateve dhe bazilit.  Kjo u organizua nga Cornell Cooperative Extention.