Shkolla Kolumbus Mësuesit dhe Nxënësit e klasës së 3-të vishen për Ditën e 100-të të Shkollës